محصولاتمهر موبی (mobi stamp )
مهر موبی ساخت کشور ترکیه میباشد که از لحاظ ساختار بابت درپوشی که دارد مورد پسند قرار میگیرد دسته مهر موبی دارای سایزهای مختلفی است مستطیل ، دایره ، مربع  و بیضی از جمله سایزهای مهر موبی استامپ میباشد فروشگاه تهران استامپ نمایندگی پخش مهر اتوماتیک موبی میباشد 

مهر موبی (mobi stamp )

مهر اتوماتیک سرداش

مهر اتوماتیک سرداش
مهر اتوماتیک سرداش ، مهر سیرداس ، مهر سرداش ، سیرداس ، دسته مهر سیرداس

مهر موبی استامپ

مهر موبی استامپ
مهر اتوماتیک موبی استامپ ، موبی استامپ ، دسته مهر موبی ، مهر موبی استامپ ، پخش موبی استامپ