محصولاتمهر ترودات (TRODAT)
ترودات را میتوان به عنوان اولین تولید کننده مهر اتوماتیک به حساب آورد .  کمپانی ترودات در اتریش میباشد و کشور اتریش را میتوان پیشتاز تولید مهر اتوماتیک در جهان دانست .  پایه مهر ترودات از نظر کیفیت و قدمت جزء بهترینها میباشد ولی در دهه اخیر کمپانیهای دیگر نیز گوی رقابت را از مهر ترودات ربودند و توانسته اند از هر نظر با این کمپانی رقابت نمایند . با این حال باز هم دسته مهر ترودات را میتوان جزء بهترینها به حساب آورد

مهر ترودات (TRODAT)

مهرهای مستطیل ترودات

مهرهای مستطیل ترودات
ترودات ، مهر مستطیل ترودات ، مهر اتوماتیک ترودات ، دسته مهر ترودات ، پایه مهر ترودات ، نمایندگی پخش ترودات ، مهر ترودات اتریش

مهرهای مربع ترودات

مهرهای مربع ترودات
مهر مربع ترودات ، ترودات ، مهر ترودات ، مهر اتوماتیک ترودات ، پایه مهر ترودات ، دسته مهر ترودات ، نمایندگی پخش ترودات

مهرهای دایره ترودات

مهرهای دایره ترودات
مهر دایره ترودات ، ترودات ، مهر ترودات ، نمایندگی پخش ترودات ، مهر اتوماتیک ترودات ، دسته مهر ترودات ، پایه مهر ترودات

مهرهای بیضی ترودات

مهرهای بیضی ترودات
مهر بیضی ترودات ، ترودات ، مهر ترودات ، مهر اتوماتیک ترودات ، پایه مهر ترودات ، دسته مهر ترودات ، نمایندگی پخش ترودات